De Adviesraad

Helmond Marketing wil midden in de Helmondse samenleving staan en relevant zijn voor haar stakeholders. Bij het bedenken, uitvoeren en opzetten van onze campagnes willen wij op diverse wijzen stakeholders uit de stad betrekken.

image

Adviesraad

Helmond Marketing wil midden in de Helmondse samenleving staan en relevant zijn voor haar stakeholders. Bij het bedenken, uitvoeren en opzetten van onze campagnes willen wij op diverse wijzen stakeholders uit de stad betrekken.

Wij hebben niet alle wijsheid in pacht en hechten er daarom waarde aan om nieuwe plannen, ambities en vraagstukken te bespreken met Helmondse netwerkpartners van divers allooi, om zo te toetsen of we als organisatie de juiste koers aanhouden. Dit is ook van groot belang voor het verstevigen van het draagvlak voor Helmond Marketing en onze activiteiten. Er wordt in 2017 een adviesraad opgezet. De adviesraad komt drie keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ook zullen tussentijdse resultaten met de Adviesraad worden gedeeld, opdat koers voor het lopende jaar zo nodig kan worden bijgesteld.