image

Onze Merkstrategie

Helmond is de stad van het doen. In de Brainportregio, de slimste regio ter wereld speelt Helmond een belangrijke rol in de sector (smart) industrie en specifieker in de sectoren Automotive en Foodtech.

image

Helmond, Stad van het doen!

Bekijk hier het merktemplate van Helmond.

Toeristische marketing

Helmond Marketing verzorgt op toeristisch recreatief gebied de evenementenmarketing van de grotere evenementen in de stad die het ‘verhaal van Helmond’ versterken en imagodragers zijn. Vrijwel alle grote evenementen in de stad worden door Helmond Marketing ondersteund.

Aspecten van andere marketingcampagnes, waaronder die van de binnenstad (op het gebied van winkelen en uitgaan) en culturele marketing, dragen ook nadrukkelijk bij aan bezoek van bewoners, dagjesmensen en toerisme.

Helmond Marketing heeft wel een adviesrol richting VVV Helmond-de Peel met betrekking tot prioriteitenstelling en doelgroepen. Gezamenlijk met de VVV heeft Helmond Marketing de rol om Helmond nog beter te profileren voor diverse doelgroepen.


Businessmarketing

Als onderdeel van de Brainport-regio en centrum van de Peel vertegenwoordigt Helmond een belangrijke economische meerwaarde. De stad heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het speerpuntenbeleid (onderwijs en arbeidsmarkt), het Food Tech Park Brainport en de Automotive Campus.
De profilering van Helmond als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid is onderdeel van onze dagelijkse agenda en activiteiten. Bedrijvigheid draagt bij aan de werkgelegenheids- en arbeidsmarktdoelstellingen van de stad.

De activiteiten van Helmond Marketing op het gebied van economie zijn onder andere:

• Maken van duidelijke keuzes voor sectoren die de stad versterken waaronder Automotive, Food, leisure en industrie
• Actief werken aan behoud van bestaande, reeds in de regio gevestigde bedrijven;
• Bewaking op de nadruk van werkgelegenheid als speerpunt van de economische ontwikkeling.


Culturele marketing

Helmond en de regio beschikken over een gevarieerd cultuuraanbod dat interessant is voor een grote groep potentiële bezoekers. Cultuur wordt dan ook gepositioneerd als een goede motivatie om Helmond te bezoeken en te blijven bezoeken, ook in combinatie met andere motieven, zoals winkel- en horecabezoek en recreatie. Het gemeentemuseum omvat het kasteel van Helmond en de Kunsthal. Daarnaast heeft Helmond theaters en cultureel centrum de Cacaofabriek. Helmond Marketing werkt samen met deze partijen om Helmond voor haar bewoners maar ook buiten de regio op cultureel gebied op de kaart te zetten.


Evenementenmarketing

Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van het sociale leven in de stad en de promotie van Helmond. Evenementen kunnen bijdragen aan de brede imagovorming van Helmond. De grootste evenementen die passen in het verhaal van Helmond krijgen vanuit Helmond Marketing extra pr-ondersteuning.


Binnenstadsmarketing

De binnenstad van Helmond is een belangrijke drager van werkgelegenheid, toerisme, leisure en daarmee speerpunt van beleid. Helmond Marketing heeft als opgave de binnenstad van Helmond te positioneren als centrum van de regio de Peel. Het doel is om bewoners uit de Peel te informeren over de mogelijkheden in de binnenstad op het gebied van winkelen, uitgaan en cultuur.

Daarnaast werkt Helmond Marketing samen met de gemeente aan een schone, hele en veilige stad met goede bewegwijzering en een aangenaam verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers.