Evenementenmonitor

Helmondse evenementen goed gewaardeerd en bezocht

De zes grootste publieksevenementen in Helmond werden vorig jaar door ruim 145.000 mensen bezocht. Gezamenlijk hebben de bezoekers naar schatting € 1,25 miljoen besteed. 87% van hen is van plan volgend jaar weer terug te komen. Dat blijkt uit de ‘Evenementenmonitor Helmond 2017’, die de gemeente in samenwerking met Helmond Marketing dit jaar voor het eerst heeft opgesteld.

De monitor is gebaseerd op een enquête onder de bezoekers van de zes evenementen die in 2017 hebben plaatsgevonden en die de hoogste subsidiebijdragen van de gemeente kregen: Drakenbootfestival, Urban Matterz, Cacao aan de Kade, Zomerkermis, Kasteeltuinconcerten en het Ons Brabant Festival.

De evenementen hebben bezoekers getrokken uit alle leeftijdsgroepen, waarbij de 40 tot 64 jarigen het best vertegenwoordigd waren. Driekwart van de bezoekers kwam uit Helmond zelf, 14% uit aangrenzende gemeenten en 11% van verder weg. 64% bezocht alleen het evenemententerrein, terwijl 26% ook andere locaties in de stad aandeed. Ongeveer 28% van de bestedingen kwamen op die andere locaties terecht. Het best bezocht was de Zomerkermis met zo’n 53.000 bezoekers, terwijl de Kasteeltuinconcerten goede tweede waren met ongeveer 45.000 bezoekers. Opvallend is het grote aantal bezoekers dat volgend jaar zegt terug te keren; dat varieert van 77% (Zomerkermis) tot zelfs 93% van het hiphop festival Urban Matterz. Bezoekers van het laatste genoemde evenement besteedden ook het hoogste bedrag per persoon (€21), terwijl dat bij het Ons Brabant Festival het laagste (€5) was; de andere evenementen zitten tussen de €10 en €13 per bezoeker.

Economische waarde
Frans Stienen, wethouder stadsmarketing en evenementen, is blij met de resultaten van de monitor. “Het is goed om vast te stellen dat evenementen in economisch opzicht echt een toegevoegde waarde hebben. Kijk maar naar de bestedingen die mensen doen alleen al bij deze zes evenementen. En dan hebben we niet eens meegeteld dat allerlei toeleveranciers opdrachten uitvoeren om de evenementen mogelijk te maken. Daarnaast zijn evenementen belangrijk om als stad voldoende levendigheid te creëren, vooral in het centrum. Voor het imago van Helmond onontbeerlijk!”

Volgend jaar weer
Het is de bedoeling om de evenementenmonitor in 2018 te herhalen, zodat ook een trendmatig beeld ontstaat. De gegevens zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van het evenementenbeleid van de gemeente en voor de stadsmarketing van Helmond.

Bekijk hier de Evenementenmonitor 2017

 Alle berichten