Evenementenmonitor 2018

In 2018 is onder de bezoekers van een aantal bijzondere evenementen in Helmond een enquête gehouden, om achtergrondgegevens zoals regionale herkomst, waardering en bestedingspatroon in kaart te brengen. Het gaat om de negen publiekstoegankelijke evenementen die de hoogste subsidiebijdragen van de gemeente hebben gekregen.

Leuke weetjes:

  • Totaal hebben deze evenementen circa 266.600 bezoekers getrokken;
  • 78% van deze bezoekers hebben een opleidingsniveau middelbaar & hoger;
  • 52% van de bezoekers hebben alleen het evenemententerrein bezocht en 48% het overige centrum;
  • Globaal hebben deze bezoekers € 3.000.000 uitgegeven;
  • Hiervan is € 1.200.000 in het centrum uitgegeven (buiten het evenemententerrein);
  • De evenementen worden beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8.2.
 Ter afsluiting is een overkoepelend beeld gemaakt over de resultaten van de negen evenementen gezamenlijk. Klik hier voor de volledige evenementenmonitor.


Alle berichten