DAEB – Status

Met het raadsbesluit van 26 september 2017 verkrijgt Helmond Marketing de zogenaamde DAEB-status. Dit besluit houdt in dat Helmond Marketing een aantal specifieke economische taken krijgt toegewezen vanuit de gemeente die het algemeen belang dienen en die de markt zonder overheidsoptreden niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou verrichten. Helmond Marketing faciliteert meerdere activiteiten die tot doel hebben om van Helmond een stad te maken waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.Alle berichten