Bedrijf van de maand april – Het Beginstation

Het Beginstation is een stichting gevestigd in Helmond die zich inzet voor een circulaire economie. Dit betekend een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Naast duurzaamheid zet deze stichting zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze combinatie heeft Het Beginstation onlangs een award voor ‘diversiteit in bedrijf’ binnen de categorie ‘MKB’ opgeleverd. Genoeg redenen om met de oprichter Serge Kornuyt in gesprek te gaan.

  1. Wat is uw naam en wat is de naam van uw bedrijf? 

Mijn naam is Serge Kornuyt. Onze stichting heet ‘het Beginstation’.

2.Wat is de oorsprong/reden van uw bedrijfsvestiging in Helmond? 

Het Beginstation is vanaf het begin gevestigd op het Stationsplein te Helmond. Dit is een toegankelijke en drukbezochte plek en daardoor perfect als verbindende ontmoetingsplek zonder drempels.

3.Wat doet uw bedrijf precies en waar bent u actief (landelijk of internationaal)?

Het Beginstation is een non-profit organisatie die zich richt op innovatie, werkgelegenheid, start-ups en de circulaire economie. Vanuit de overheid wordt er veelal gekeken naar de verspilling van grondstoffen en energie, maar ze vergeten de grootste verspilling in onze samenleving: de verspilling van talent. Wij gaan uit van de kracht van mensen, waar hun talenten liggen, met en zonder een arbeidsbeperking. Samen kijken we naar waar zijn/haar talenten liggen. Dit doen we onder andere door hem/haar te laten meedraaien op verschillende afdelingen zoals bij ICT of de werkplaats. Daarnaast is er ruimte om samen na te denken over duurzame projecten en deze vervolgens op te zetten. Hier kan hij/zij mee aan de slag om er alles uit te halen wat erin zit! Op deze manier werken we niet alleen aan talentontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking, maar ook aan groenere toekomst.

Neem bijvoorbeeld het Fietsenstation; dit is een project dat de achtergelaten fietsen van de stad Helmond verzamelt. Deze worden vervolgens opgeknapt door stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen de fietsen nog prima een ronde mee, doen mensen ervaring op in het maken van fietsen en genereren we inkomsten voor de stichting. Een ander voorbeeld is het project genaamd ‘Art of Waste’. In dit project maken we kunst van afval en restmaterialen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van schildersdoeken, oude fietsbanden en afvalverf die anders weggegooid zouden worden. Daar maken we vervolgens sieraden van. Naast onze circulaire projecten van herbruikbaar materiaal hebben we ook een ICT afdeling met eigen projecten en diensten zoals de ontwikkeling van websites. Dit alles wordt ondersteund door de marketing en grafische afdelingen. Helemaal nieuw is ons aanbod in het geven van workshops in circulair en creatief denken, concept en product ontwikkeling.

4.Hoe lang is uw bedrijf al actief in Helmond?

Het Beginstation is al sinds augustus 2015 actief in Helmond en is van plan dit nog vele jaren door te zetten. Onze ambitie is om meer succesvolle en circulaire projecten neer te zetten en door te blijven groeien. Ons unieke concept voorziet in een grote maatschappelijke behoefte waar veel vraag naar is. Het Beginstation onderzoekt daarom op dit moment verdere uitbreidingsmogelijkheden.

5.Wat maakt dat, Helmond trots op u/uw bedrijf mag zijn?

Helmond mag trots zijn op ons aangezien wij ons voornamelijk richten op werkgelegenheid, MVO en social return. Het merendeel van onze werknemers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Beginstation is daarom award winnaar “diversiteit in bedrijf”. Tevens zijn wij trots om aanbieder te zijn van WMO dagbesteding en UWV werk fit traject. Veel bedrijven hebben hier nog onvoldoende ervaring mee. Het Beginstation is een stimulans voor andere bedrijven om hier meer  mee aan de slag te gaan. Door verschillende voorlichtingen laten we bedrijven en andere mensen hier anders naar kijken, zodat ook zij werkgelegenheid bieden aan mensen met een rugzakje, statushouders en oudere werkzoekenden voor meer diversiteit in bedrijven.

6.Wat vindt u het meest bijzondere aan Helmond? 

Helmond is een culturele stad waar veel diversiteit is. Er zijn een heleboel plekken in Helmond waar verschillende doelgroepen samenkomen. Het motto van het Beginstation is daarom ook: “Samen kom je verder!”. Daarnaast is Helmond ambitieus en onderdeel van de Brainport regio, waar veel behoefte is aan duurzaamheid, design en techniek. Hier speelt Helmond op in door haar eigen circulaire doelstellingen in te zetten op de food en de automotive industrie.

7.Waar mag de stad Helmond volgens u trots op zijn?

Niet lullen maar poetsen! Helmond is een diverse stad die voor lange tijd een slechte reputatie had maar de laatste jaren hard werkt om dit om te zetten naar een groene, duurzame stad vol culturele diversiteit.

8.Uw advies aan de stad?

Aan de inwoners van Helmond zou ik willen vragen om twee keer na te denken voordat je iets weggooit. Veel spullen kunnen nog goed van pas komen en een tweede leven krijgen. Graag willen we mensen na laten denken over hun koopgedrag. We zien een verschuiving van bezit naar gebruik; hier wordt door ons en veel deelplatformen op ingespeeld. Niet alleen mensen verdienen een tweede kans, maar ook afval. Een groot deel van dat ‘afval’ kan prima worden hergebruikt om iets moois en unieks mee te maken.Alle berichten