Lokaal sportakkoord in Helmond ondertekend

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Helmond! In navolging van het Nationaal Sportakkoord is het Lokaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Helmond’ dit jaar gerealiseerd. De gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zijn samen tot de invulling van het Lokaal Sportakkoord gekomen. In dit akkoord staan de ambities en acties waarvoor zij zich de komende jaren gezamenlijk willen inzetten. Op dinsdag 10 december kwamen de partijen bijeen voor de ondertekening van het Helmonds Sportakkoord.

Wethouder Harrie van Dijk vertelt: ‘Met dit Sportakkoord willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen én bereiken dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan sport en bewegen: als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer’.

Sport verenigt Helmond

In het Helmonds Sportakkoord staan acht ambities beschreven waar de partners zich komende jaren voor in willen zetten. Uit deze ambities vloeien een heel aantal acties voort waaronder: het uitbreiden of versterken van laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, de realisatie van een sport- en beweegtool, het stimuleren van een gezonde leefstijl met behulp van interventies en het aanbieden van (flexibele) varianten op huidige sportabonnementen.

Voor de realisatie van het Helmonds Sportakkoord kreeg gemeente Helmond hulp van sportformateur Miriam van Moll van Stichting Sportservice Noord-Brabant. ‘Helmond was in Zuidoost-Brabant de eerste gemeente die aan de slag ging met de realisatie van een Lokaal Sportakkoord. Het was opvallend hoeveel enthousiaste partners aanwezig waren bij de startbijeenkomst op 12 juni. Na een proces van een half jaar hebben we gezamenlijk 8 prachtige ambities geformuleerd. Maar wellicht minstens zo belangrijk: er zijn gedurende het proces nieuwe en betere samenwerkingsverbanden ontstaan en het duurzaam versterken van netwerken is een van de doelstellingen van een Lokaal Sportakkoord. Ik ben uiteraard trots op het resultaat en het feit dat ik in Helmond de rol van sportformateur heb mogen vervullen’ aldus Miriam van Moll.


Nationaal Sportakkoord

Het Helmonds Sportakkoord is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 getekend door minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.Alle berichten