Koninklijke Onderscheiding voor Hans Seijkens

Voor zijn jarenlange betrokken en zeer intensieve inzet voor het opleiden en examineren van jeugdige blazers en slagwerkers is de heer Hans Seijkens op 5 januari 2020 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma bij het Nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond.

Sinds 1958 maakt de heer Seijkens deel uit van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond. Hij zette zich met name in voor de opleidingen van de jeugd door deze te professionaliseren en onder te brengen bij een muziekschool. Ook ontwikkelde hij een persoonlijk ontwikkelingsprogramma om de jeugd te kunnen volgen in hun verbeteringen wat uiteindelijk tot hun diploma leidde. Op kleding- en uniformgebied introduceerde hij een nieuw uniform voor de orkesten en het straatcorps. Een perfect verzorgde uitstraling van het Koninklijke Corps stond altijd hoog in het vaandel.

Binnen de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) bekleedde de heer Seijkens sinds 1999 als bestuurslid de portefeuille “Opleidingen en Examens”. De BBM is de koepel waaronder 400 Brabantse muziekverenigingen zijn aangesloten, met in totaal zo’n 25.000 muzikanten. Deze Brabantse Bond van Muziekverenigingen is eveneens aangesloten bij de landelijke Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO). De heer Seijkens droeg via de BBM op landelijk niveau bij aan het opleiden en examineren van jeugdige blazers en slagwerkers. Via de BBM zette hij zich van 2005 tot 2017 in als examensecretaris voor de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie KNMO.

Om gezondheidsredenen heeft de heer Seijkens afgelopen 12 december 2019, in Breda, afscheid genomen van zijn zeer drukke werkzaamheden bij de BBM en KNMO. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste, ”ere lid”, van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, vanwege 20 jaar tomeloze inzet voor de jeugd in Noord-Brabant.

Foto; Wim van den Broek

BRON: www.deloop.euAlle berichten