HAS Hogeschool en Food Tech Brainport werken samen aan expertisecentrum sustainable food processing

Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector van HAS Hogeschool en Food Tech Brainport in Helmond tekenden op dinsdag 26 november de samenwerkingsovereenkomst om de komende vier jaar een expertisecentrum voor sustainable food processing voor het MKB(+) op te zetten.

Het expertisecentrum richt zich op het terugdringen van voedselverspilling en zet zich in om bij- en reststromen te benutten door milde conserverings- en scheidingstechnologieën. Beide partijen hadden al langer de wens om intensiever samen te werken. ‘Wij zijn enthousiast dat we nu structureel invulling geven aan onze samenwerking met HAS Hogeschool’, zegt Jos de Boer, directeur van Food Tech Brainport.

‘We werken allebei aan ons voedsel van vandaag en morgen. De student en lector schouder aan schouder met de ondernemer en politicus maken bij ons het verschil op het gebied van gezonde voeding en efficiënte voedselverwerking. Met de kennis vanuit de HAS en de lab-, demo- en productiefaciliteiten bij Food Tech Brainport kunnen we nog meer toegevoegde waarde leveren aan bedrijven die hun processen willen optimaliseren en de kwaliteit van hun product willen verhogen. Het is mooi om te zien dat we onze krachten verder gaan bundelen.’

Fieldlab

Een belangrijke onderzoekslijn van het lectoraat Duurzaam Produceren is het verduurzamen van voedselproductieprocessen. Hierin gaan het lectoraat en Food Tech Brainport nu samen optrekken en wel in de vorm van een fieldlab, waarin toegepast onderzoek centraal staat.

‘We richten ons op langlopende programmalijnen’, zegt Elies Lemkes-Straver, lector Duurzaam Produceren in de agrofoodsector. ‘Dit vormt de basis voor het expertisecentrum. Studenten spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Onze ambitie is dat er in het fieldlab jaarlijks vier stages, twee projecten en vier beroepsopdrachten draaien in opdracht van bedrijven. De faciliteiten en infrastructuur in Food Tech Brainport bieden een unieke basis om deze beroepsopdrachten uit te voeren.’

Financiële steun

De gemeente Helmond draagt financieel bij aan de samenwerking. Deze past namelijk goed bij de robuuste triple helix structuur waarmee het economisch profiel op het gebied van Food blijvend versterkt wordt. Bovendien draagt de samenwerking in grote mate bij aan maatschappelijke opgaven waar de overheid voor staat op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

‘Wij zijn blij met deze stevige verbinding tussen HAS Hogeschool en het bedrijfsleven via Food Tech Brainport en de mogelijkheid die we daarmee krijgen om ook in Helmond dichtbij de bedrijven actief te zijn. Hiermee tonen wij onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen breed in Brabant, Limburg en Zeeland’, zegt Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur van HAS Hogeschool.

BRON: www.lltb.nlAlle berichten