Open brief van burgemeester Blanksma over het coronavirus

Beste Helmonders, We bevinden ons in een moeilijke periode. De ontwikkelingen rondom corona volgen elkaar snel op. Het is inmiddels een wereldwijde crisis, waar we ook in Helmond de gevolgen van ondervinden. Het kabinet zet alles op alles om de gevolgen zo klein mogelijk te houden en in onze stad proberen we daarop zo goed mogelijk te reageren.

De impact is groot. Natuurlijk vooral voor die mensen die zelf besmet zijn. De afgelopen twee weken heb ik contact gehad met de patiënten in Helmond. Zij gaan door een hele vervelende tijd, natuurlijk omdat ze zich ziek voelen. Maar ook vanwege de onzekerheid en de soms negatieve reacties uit de samenleving. Ook vanaf deze plek wil ik deze Helmonders heel veel sterkte en een spoedig herstel toewensen.

Indirect voelt onze hele stad de gevolgen. De maatregelen die het kabinet op 12 maart heeft afgekondigd zijn zichtbaar, in onze straten, in onze wijken, in het centrum. Veel mensen werken thuis, evenementen gaan niet door. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de verspreiding te remmen en het virus te stoppen. Maar als burgemeester snap ik dat het niet makkelijk is. Ondernemers en winkeliers voelen de onzekerheid. En het niet doorgaan van de Voorjaarskermis, de Lichtjesparade, of het sluiten van Het Speelhuis en het Museum Helmond doet velen pijn.

Het is van groot belang dat we in deze periode extra naar elkaar omkijken. Vooral naar hen die kwetsbaar zijn: de ouderen, of mensen met een mindere fysieke gesteldheid. Hen bezoeken is lastig in deze tijd. Maar dat betekent zeker niet dat we deze groep aan hun lot over laten. Sterker nog, we moeten meer dan ooit voor hen klaar staan. Bijvoorbeeld door voor hen boodschappen te doen of eten te bereiden. Of gewoon door een telefoontje om te vragen hoe het gaat. Op dat gebied zie ik al mooie initiatieven ontstaan. Ook de mensen in de zorg, zoals in het Elkerliek Ziekenhuis of bij de GGD, die er alles aan doen om patiënten te helpen en de crisis te bestrijden, verdienen al onze waardering en respect! Hetzelfde geldt voor onze onderwijzers.

Van de gemeente Helmond mag u ook in deze crisistijd verwachten dat we er voor u zijn. Samen met deskundigen zijn we vanuit de gemeente dag in dag uit bezig om de crisis in bedwang te houden. Zorg en ondersteuning blijven mogelijk, uitkeringen worden verstrekt en we blijven continu bereikbaar. Via onze website informeren we u bovendien elke dag over de laatste ontwikkelingen. Tegelijkertijd staat – door de genomen maatregelen – ook onze dienstverlening onder druk. Ik vraag daarvoor uw begrip.

Het is belangrijk dat iedereen de voorzorgsmaatregelen goed opvolgt, denkt aan de persoonlijke hygiëne en geen onnodige risico’s neemt. En tot slot: heb oog en hou rekening met de mensen om u heen. Saamhorigheid zit in de genen van de Helmonders: laten we ook in deze crisistijd aantonen dat we samen sterker staan dan alleen.

Elly BlanksmaAlle berichten